Holi Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol Elfed Roberts

Cyn dathlu ei benblwydd ddechrau Gorffennaf, Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol, Elfed Roberts, oedd gwestai Dewi Llwyd ar ei raglen ar fore Sul Gorffennaf 1.

Bu Dewi Llwyd yn ei holi am ei ddiddordebau, ei ddymuniadau ac wrth gwrs y paratoadau ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg yn Llandŵ ymhen y mis.