Cyflwyno Cadair y Brifwyl

Ymhen mis fe fydd Eisteddfod Genedlaethol Bro Morgannwg yn cychwyn.

Mae Cadair Prifwyl Bro Morgannwg wedi'i chyflwyno i'r pwyllgor gwaith lleol.

Deg o feirdd sydd wedi cystadlu eleni a'r dasg oedd llunio dilyniant o gerddi mewn cynghanedd gyflawn ar y testun 'Llanw'.

Adroddiad Alun Thomas

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan