Côr lleol newydd i berfformio yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen

Wrth i Eisteddfod Ryngwladol Llangollen gychwyn ddydd Mawrth mae'r digwyddiad yn torri tir newydd.

Am y tro cyntaf erioed yn hanes yr Ŵyl mae 'na gôr lleol wedi ei ffurfio.

Mae hyn yn ddigwyddiad blynyddol i gyd-fynd ag ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol â gwahanol ardaloedd o Gymru, ond nid Llangollen.

Adroddiad Merfyn Davies.