Gwedd newydd i Eisteddfod

Mae Eisteddfod Ryngwladol Llangollen yn cychwyn ddydd Mawrth ac yn para tan nos Sul.

Dyma'r Eisteddfod gyntaf dan arweinyddiaeth newydd ac mae 'na sawl newid i'r hyn fydd i'w weld a'i glywed eleni.

Rhian Price fu'n holi'r Cyfarwyddwr Cerdd newydd, Eilir Owen Griffiths.