Ai cael y diagnosis yn gynnar ydi'r peth pwysicaf?

Mae Dr Dewi Evans yn gyn ymgynghorydd meddygaeth plant, ac mae gan ei fam ddementia.

Bu'n Gohebydd Iola Wyn yn cael ei farn am y sefyllfa - gan ofyn ai cael y diagnosis yn gynnar ydi'r peth pwysicaf.