Cofnodi hanes gwaith copr Amlwch mewn canolfan newydd

Mae hen waith copr Mynydd Parys ar Ynys Môn yn fyd-enwog.

O ddydd Iau ymlaen fe fydd yna ganolfan newydd sbon i egluro'r hanes yn agor, ar gost o £1 miliwn, ym Mhorth Amlwch.

Mae disgwyl y bydd rhyw 15,000 o ymwelwyr yn ymweld â'r ganolfan yn ei blwyddyn gyntaf.

Fe fu Alun Rhys draw ym Mhorth Amlwch yn gweld yr adeilad newydd.