Newidiadau i'r fyddin

Mae disgwyl cyhoeddiad am strwythur newydd y fyddin ym Mhrydain.

Y bwriad ydi lleihau ar niferoedd y milwyr sydd gan Brydain ac o bosib cael gwared ar rai catrodau.

Ers wythnosau mae cefnogwyr y Cafalri Cymreig wedi bod yn ymgyrchu i geisio sicrhau eu dyfodol.

Dyma adroddiad Aled Hughes ar y Post Cyntaf fore Iau.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan