Trafod dyfodol yr 'app'

Mae tua 170 o ddatblygwyr meddalwedd o ar draws y DU yn cwrdd yn Aberystwyth ddydd Mawrth, ar gyfer cynhadledd i drafod y dechnoleg ddiweddara' ar gyfer datblygu 'apps'.

Adran Wyddoniaeth Prifysgol Aberystwyth sydd wedi trefnu'r digwyddiad, ac maen nhw wedi hyfforddi dros 100 o gwmnïau Cymreig ar ddatblygu 'apps' dros y ddwy flynedd ddiwetha'.

Aeth Llyr Edwards i holi un cwmni o Gaernarfon, sydd wedi elwa o'r dechnoleg 'app'.