Gobaith ail agor sinema'r Coliseum ym Mhorthmadog

Mae 'na flwyddyn a hanner ers i ddrysau sinema'r Coliseum ym Mhorthmadog gau.

Fe ddigwyddodd hyn oherwydd trafferthion ariannol.

Ond mae 'na obaith newydd i'r atyniad poblogaidd.

Mae gan griw o bobl ifanc weledigaeth newydd ar gyfer y dyfodol.

Maen nhw wedi cael cefnogaeth perchnogion y Coliseum, sydd wedi rhoi prydles iddyn nhw ar yr adeilad, er mwyn ceisio ail agor.

Nos Fercher bu cyfarfod i drafod y cynllun.

Adroddiad Alun Rhys.