'Amau y bydd fy ardal yn elwa'

Bythefnos sydd i fynd cyn seremoni agoriadol y Gemau Olympaidd yn Llundain. Ond mae arolwg gan y BBC yn dangos bod dwy ran o dair o bobol gafodd eu holi yn amau yn fawr a fydd eu hardal nhw yn elwa o gwbwl yn sgil y gemau. Fe gafodd 2000 o bobol eu holi ar hyd a lled Prydain. Roedd yr arolwg gan Com-res yn awgrymu bod mwyafrif o oedolion ym Mhrydain yn credu bod y Gemau yn rhoi gormod o bwyslais ar fusnesau mawr ar draul pobl leol.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan