Pryder awdur am anllythrennedd ymhlith cymunedau

Jon Gower enillodd Wobr Llyfr y Flwyddyn am ei nofel Gymraeg Y Storïwr.

Daeth y nofel i'r brig yn y categori Ffuglen Cymraeg.

Mewn sgwrs wedi'r seremoni, dywedodd y nofelydd wrth Catrin Heledd, ei fod yn pryderu am anllythrennedd o fewn cymunedau a bod hynny yn waeth mewn ardaloedd difreintiedig.