Ymateb i drydaneiddio'r rheilffordd

Ar ôl misoedd o ddisgwyl, dadlau ac ymgyrchu, mae'r llinell reilffordd rhwng Llundain a De Cymru i'w thrydaneiddio yr holl ffordd i Abertawe.

Mae mwyafrif y llinellau yn y cymoedd hefyd i'w trydaneiddio.

Mae'r prosiect yn golygu bydd y teithwyr yn cael siwrne sy'n gynt ac yn fwy gwyrdd.

Mae hyn yn newyddion da i'r ymgyrchwyr sydd wedi bod yn pwyso am drydanu'r lein i Abertawe.

Catrin Heledd gafodd ymateb Yr Athro Stuart Cole o Ganolfan Trafnidiaeth Cymru a Harri Lloyd Davies, llefarydd ar ran Siambr Fasnach Abertawe, yng ngorsaf drenau Abertawe.