Trafod ad-drefnu iechyd drwy Gymru

Mae cynllun ar gyfer ad-drefnu gwasanethaui iechyd yn y gogledd yn cael eu trafod gan Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladar ddydd Iau.

Cafodd Garry Owen sgwrs gyda'r cynlluniau ad-drefnu ehangach sy'n digwydd o fewn y gwasanaeth iechyd yng Nghymru gyda'r cyn-Aelod Seneddol Jon Owen Jones a fu'n gyfrifol am iechyd yn ystod ei gyfnod fel gweinidog yn Swyddfa Cymru.