Dafydd Elis-Thomas 'wedi ystyried ymuno â Llafur'

Wedi cyfarfod brys ym Mhorthmadog cafodd Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas gefnogaeth unfrydol gan Bwyllgor Etholaeth Plaid Cymru yn Nwyfor Meirionnydd.

Mae arweinyddiaeth y blaid wedi dechrau proses ddisgyblu yn ei erbyn ar ôl iddo fethu a phleidleisio yn y Senedd echddoe ar y cynnig o ddiffyg hyder yn y Gweinidog Iechyd Lesley Griffiths.

Nia Thomas fu'n holi'r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas gan gael ei ymateb.