Oes 'na ddigon yn cael ei wneud i ddatblygu pêl-droed merched Cymru?

Am 4pm ddydd Mercher fe fydd y Gemau Olympaidd yn cychwyn a hynny yng Nghaerdydd,

Deuddydd cyn y seremoni agoriadol yn Llundain ddydd Gwener pêl-droed merched fydd yn cael y fraint.

Bydd Team GB yn herio Seland Newydd.

Mae'n gychwyn 18 niwrnod o gystadlu.

Er mawr siom, does yna'r un ddynes o Gymru wedi eu cynnwys yn nhîm Prydain.

Ond a oes 'na ddigon yn cael ei wneud i ddatblygu'r gêm i ferched yng Nghymru?

Adroddiad Siân Elin Dafydd.