Blwyddyn brysur i Lysgenhades y Sioe

Sir Frycheiniog oedd y sir nawdd eleni ac mi fydd ei blwyddyn yn parhau yn swyddogol tan y Ffair Aeaf ddiwedd Tachwedd.

Wedyn Ynys Môn fydd yn gafael yn yr awennau.

Elin Wyn Jones o Roscefnhir ydi'r llysgenhades.

Mae hi wedi cael wythnos brysur.

Adroddiad Stephen Hughes.