Gwobr am oes o wasanaeth i 11 ffermwr

Yn ystod y Sioe Frenhinol eleni cafodd 11 o bobl sydd wedi rhoi oes o lafur i'r diwydiant amaeth fel gweithwyr fferm fedalau am eu gwasanaeth.

Rhyngddyn nhw maen nhw wedi rhoi dros 500 mlynedd o wasanaeth i'r diwydiant.

Merfyn Davies aeth i gael sgwrs gyda Gwynfor Edwards, o Gorwen, sydd wedi gweithio ar ddwy fferm yn ystod ei oes am dros hanner canrif.