Ymarfer corff yn yr awyr iach

Fyth ers iddi ddod i'r amlwg mai Llundain fyddai'n llwyfannu'r Gemau Olympaidd, mae 'na drafod wedi bod faint o fudd ddaw i Gymru.

Yn ôl Chwaraeon Cymru, maen nhw wedi derbyn dros £250,000 yn y blynyddoedd diwetha' i ddatblygu sêr y dyfodol.

Ond dydyn nhw ddim wedi derbyn nawdd ychwanegol yn sgil y Gemau.

Mae 'na rai cynlluniau, ar y llaw arall, sydd wedi eu llunio o ganlyniad i'r diddordeb yn y Gemau.

Ar faes chwarae ym Mhenparcau, Aberystwyth, mae 'na gampfa awyr agored, sy'n un o chwe chanolfan ADIZONE sydd wedi'u codi yng Nghymru gan un o noddwyr y Gemau Olympaidd - Adidas.

Clerc Cyngor Tref Aberystwyth, Jim Griffiths, fu'n sôn mwy wrth Iola Wyn.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan