Dysgwr y Flwyddyn: Holi Rhian Dickenson

Alun Thomas fu'n holi Rhian Dickenson, un o'r pedwar sydd yn rownd derfynol Dysgwr y Flwyddyn 2012.

Mae Rhian yn athrawes o Sir Fynwy.

Mae hi'n bennaeth yr Adran Gymraeg yn Ysgol Gyfun Brenin Harri'r Wythfed yn Y Fenni.