Pobl Bro Morgannwg yn codi dros £312,500

Mae pobl Bro Morgannwg wedi casglu £312,500 at gronfa apêl yr Eisteddfod Genedlaethol.

Maen nhw wedi mynd heibio'r targed o £300,000.

Garry Owen gafodd sgwrs gyda chadeirydd y pwyllgor gwaith, Dr Dylan Jones.