BBC Cymru Fyw

Cystadleuaeth Goffa Lady Herbert Lewis

Canlyniad cystadleuaeth Goffa Lady Herbert Lewis i rai dros 21 oed

  1. Mair Tomos Ifans
  2. Edryd Williams
  3. Dafydd Jones

Cewch holl ganlyniadau yr wythnos o gystadlaethau'r Pafiliwn yma