TGAU: Dilyn esiampl Lloegr?

Fe ddylai Cymru ddilyn esiampl Lloegr a chael gwared ag arholiadau TGAU ar gyfer pynciau craidd.

Dyna neges Ysgrifennydd Addysg San Steffan, Michael Gove, wrth iddo gyhoeddi cynlluniau i newid y drefn arholi yn Lloegr.

Fe wnaeth Mr Gove ei sylwadau wrth i fwrdd arholi Cydbwyllgor Addysg Cymru baratoi i gyhoeddi canlyniad y broses o ailraddio papurau arholiad Saesneg Iaith ddydd Mawrth.

Gohebydd Addysg BBC Cymru, Gwenfair Griffith, fu'n esbonio mwy wrth Garry Owen ar y Post Cynta fore Mawrth.