Dim fala fala filoedd

Ar ôl yr haf gwlypaf ers 100 mlynedd, mae 'na bryder am brinder afalau.

Mae pobl o fewn y diwydiant yn rhybuddio y bydd hyn yn cael effaith sylweddol ar bris afalau Prydeinig dros y misoedd nesa'.

Bu Merfyn Davies yn clywed mwy gan y gwerthwr ffrwythau a llysiau o Lanrwst, Wyn Williams.