Portreadu pobl ifanc y cymoedd

Mae sianel deledu MTV wedi amddiffyn ei phortread o gymoedd de Cymru mewn cyfres realiti newydd sy'n dechrau nos Fawrth.

Dilyn helynt naw o bobl ifanc mae "The Valleys", wrth iddyn nhw fyw gyda'i gilydd yng Nghaerdydd.

Bu Nia Thomas yn holi Gohebydd Celfyddydau BBC Cymru, Huw Thomas, ar y Post Cynta' fore Mawrth.