Cwrw yn rhoi blas o Fryniau Clwyd

Mae'n ymddangos bod bragdai bychain yn ffynnu.

Yng Nghymru, fe agorodd 12 o fradai bach y llynedd.

Un o'r rhai diweddara yw Bragdy Hafod, Gwernymynydd, ger Yr Wyddgrug.

Yn ystod penwythnos agored Bryniau Clwyd fe fydden nhw'n datgelu eu cynnyrch o bedwar cwrw unigryw, sy'n cael ei gynhyrchu trwy ddefnyddio grug, mêl a llys sy'n tyfu ar Fryniau Clwyd.

Merfyn Davies gafodd hanes y fenter gan Rob Williams.