Gwyddonydd yn trafod Y Pâs wrth i bigiad gael ei roi i famau beichiog

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd mamau beichiog yn cael cynnig brechiad rhag Y Pâs o ddydd Llun ymlaen.

Hyd yma eleni bu bron i 5,000 o achosion ymhlith babanod ac oedolion yng Nghymru a Lloegr - bron bedair gwaith yn uwch na 2011.

Alun Thomas gafodd sgwrs gydag Arwyn Thomas Jones o Ysgol Fferylliaeth Cymru Prifysgol Caerdydd.