Gostyngiad incwm aelwydydd Cymru

Mae'n ymddangos bod pob cartref yng Nghymru wedi gweld eu hincwm yn gostwng £80 y mis.

Mae ymchwil BBC Cymru i ffigyrau swyddogol y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos bod aelwydydd Cymru wedi gweld y gostyngiad hwn yn y flwyddyn hyd at 2010/11.

Mae Rhys Llwyd yn rhan o gynllun banc bwyd Caernarfon, a bu'n siarad ar y Post Cyntaf fore Mawrth.