40 o swyddi yn y fantol

Mae hyd at 40 o swyddi yn y fantol yn Hufenfa De Arfon ger Chwilog yng Ngwynedd.

Bydd gweithwyr yr adran brosesu llaeth yn cael cyfarfod gyda rheolwyr y cwmni brynhawn Mawrth.

Alun Rhys oedd â'r hanes ar y Post Cyntaf fore Mawrth.