Chwilio am ferch fach bump oed

Mae cannoedd o bobl ym Machynlleth wedi treulio'r noson yn chwilio am ferch bump oed aeth ar goll neithiwr.

Cafodd April Jones ei gweld ddiwethaf yn mynd mewn i fan ger ei chartref.

Bu Craig Duggan yn holi nifer o drigolion lleol ar y Post Cyntaf fore Mawrth.