April: Trydydd diwrnod y chwilio

Mae'r heddlu wedi cynnal cynhadledd newyddion fore Mercher ar drydydd diwrnod y chwilio am April Jones.

Diflannodd y ferch fach bump oed am tua 7pm nos Lun.

Roedd wedi bod yn chwarae gyda ffrindiau ger ei chartref ym Machynlleth.

Roedd Aled Scourfield yn y gynhadledd, a bu Nia Thomas yn ei holi ar y Post Cyntaf fore Mercher.