Cymuned yn teimlo i'r byw

Mae Craig Duggan wedi bod ym Machynlleth yn dilyn stori'r chwilio am April Jones ers dydd Llun.

Wrth i'r chwilio am y ferch fach bump oed fynd i mewn i'r pedwerydd diwrnod, bu'n siarad gyda Nia Thomas am y teimladau yn y dref a'r gymuned glos ym Mhowys.

Dechreuodd drwy siarad am y dyn a gafodd ei arestio gan yr heddlu ddydd Mawrth, Mark Bridger.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan