Apêl i bobl leol chwilio am April

Wrth i'r chwilio am y ferch fach April Jones ddechrau'r pedwerydd diwrnod, mae cydlynwyr lleol wedi gofyn am gymorth pobl leol.

Mae'r cydlynwyr am i ffermwyr chwilio mewn 15 ardal o gwmpas Machynlleth, gan ganolbwyntio ar adeiladau fferm a mannau anghysbell.

Mark Lewis sy'n cydlynu'r ymgyrch ar ran y bobl leol, a bu'n siarad gyda Nia Thomas ar y Post Cyntaf ddydd Iau.