Cefnogaeth eang i deulu April Jones

Bu cannoedd o bobl ym Machynlleth, Aberystwyth a Thywyn nos Lun yn gollwng balŵns pinc a llusernau i'r awyr yn deyrnged i April Jones.

Roedd hyn union wythnos ers ei diflaniad.

Dydd Llun ymddangosodd dyn 46 oed, Mark Bridger yn y llys wedi ei gyhuddo o'i llofruddio.

Mae'r heddlu'n dal i chwilio amdani.

Roedd dros 400 o bobl wedi ymgasglu ar y prom yn Nhywyn yn unig.

Adroddiad Llyr Edwards.