Llusernau'n goleuo'r awyr dros Fachynlleth

Cafodd cannoedd o lusernau pinc eu rhyddhau i'r awyr tua 7pm nos Lun i nodi wythnos ers i April Jones ddiflannu.

Dydd Llun ymddangosodd Mark Bridger, 46 oed, yn Llys Ynadon Aberystwyth wedi ei gyhuddo o'i llofruddio ac o gipio plentyn.

Roedd yr olygfa ym Machynlleth nos Lun yn un emosiynol.

Craig Duggan fu'n disgrifio'r olygfa wrth Garry Owen.