Siom rhieni am drefn newydd archebu tocynnau Sioe Nadolig Cyw S4C

Mae nifer o rieni yn cwyno ar ôl i S4C newid sut mae nhwn dosbarthu tocynnau ar gyfer Sioe Nadolig flynyddol Cyw.

Eleni does dim modd i rieni archebu tocynnau yn uniongyrchol.

Dim ond trwy gysylltu ag ysgolion neu feithrinfeydd y mae cael tocynnau.

Garry Owen fu'n trafod yr anfodlonrwydd gydag un rhiant, Dylan Evans o Gaerdydd, a Garffild Lloyd Lewis, Cyfarwyddwr Cyfathrebu, Marchnata a Phartneriaethau S4C.