Prinder data am anafiadau chwaraewyr rygbi Cymru

Mae yna ddiffyg dadansoddiad o natur a difrifoldeb anafiadau o fewn y byd rygbi proffesiynol yng Nghymru.

Mae hyn oherwydd prinder data.

Daeth i'r amlwg mai dim ond ers mis Gorffennaf y mae Undeb Rygbi Cymru wedi bod yn casglu gwybodaeth gadarn yn y maes.

Yn Lloegr maen nhw'n cadw ystadegau ers 10 mlynedd.

Ond, ydi rygbi yn mynd yn gêm fwy peryglus?

Nia Thomas fu'n holi cyn-flaenasgellwr y Scarlets a Chymru Dafydd Jones.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan