Mesur ieithoedd: Barn cyn-weinidog treftadaeth

Mae 'na wrthdaro pellach rhwng llywodraethau Cymru a'r Deyrnas Unedig.

Y tro yma ynglŷn â'r ddeddfwriaeth i roi statws cyfartal i'r Gymraeg a'r Saesneg.

Mae Swyddfa Cymru wedi cwestiynu dilysrwydd y ddeddfwriaeth a gafodd ei phasio'r wythnos ddiwethaf - gan ddadlau nad oes gan y Cynulliad yr hawl i ddeddfu dros yr iaith Saesneg.

Fe fydd y Twrne Cyffredinol rŵan yn ystyried eu pryderon.

Nia Thomas fu'n trafod y mater gydag Aelod Cynulliad Plaid Cymru Alun Ffred Jones, cyn0wenidog Treftadaeth Cymru.