Prifysgolion: Pryderon am safonau

Mae 'na honiadau fod rhai myfyrwyr tramor yn ennill graddau nad ydynt o reidrwydd yn eu haeddu.

Mae darlithydd dienw'n dweud bod safonau rhai cyrsiau'n cael eu gostwng er mwyn helpu myfyrwyr tramor sy'n siarad Saesneg fel ail iaith.

Mwy gan Gwenfair Griffith.