Edrych ar greu dinas-ranbarthau

Bydd Aelodau'r Cynulliad yn trafod adroddiad sy'n galw am greu dwy ddinas-ranbarth yn y de, un yn ardal Caerdydd a'r llall yn ardal Abertawe.

Rhyw 33% o gyfoeth Cymru sy'n cael ei greu gan ein dinasoedd.

Adroddiad Rhiannon Michael.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan