Ceisio atal creulondeb at anifeiliaid

Fe fydd Aelodau Cynulliad yn ystyried creu cofrestr o enwau pobol sydd wedi eu cael yn euog o droseddau yn erbyn anifeiliaid.

Mae rhestrau o'r fath eisoes yn bodoli mewn gwledydd eraill, er mwyn atal y bobol rhag bod yn berchen ar anifail arall.

Mae Pwyllgor Deisebau'r Cynulliad wedi cytuno i ymchwilio i'r posibilrwydd o wneud hynny yng Nghymru hefyd, ac yn dweud bod angen edrych ar ochr gyfreithiol y mater.

Gethin Russell-Jones fu'n siarad o ganolfan yr RSPCA yng Nghasnewydd.