Parch cwsmeriaid at filfeddyg sydd ar goll

Mae hi'n wythnos bellach ers i filfeddyg o'r Wyddgrug ddiflannu.

Dydd Iau fe wnaeth chwaer Catherine Gowing, sy'n hanu o Weriniaeth Iwerddon yn wreiddiol, apêl emosiynol am wybodaeth.

Mae'r heddlu'n amau fod Ms Gowing wedi ei llofruddio.

Parhau i holi dyn 46 oed o Wynedd y mae'r heddlu ynglŷn â'i diflaniad.

Roedd Ms Gowing yn filfeddyg i nifer o ffermydd yn ardal Yr Wyddgrug.

Merfyn Davies fu draw i un fferm, fferm Dylan Roberts yng Nghilcain.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan