Taro a ffoi

Roedd Angharad Davies yn dyst i un o'r digwyddiadau.