Ehangu Canolfan Gerdd William Mathias

Ers 1999, mae Canolfan Gerdd William Mathias yn hyfforddi cerddorion a chantorion o bob oedran a gallu yn siroedd Gwynedd a Môn.

Yng nghanolfan Galeri, Caernarfon, mae'r prif swyddfa.

Ond bellach mae'r gwasanaeth ar gael yn Sir Ddinbych.

Mae'r gwersi wythnosol newydd ddechrau yn Theatr Twm o'r Nant.

Adroddiad Rhian Price.