Golwg yn ôl ar y frwydr i sefydlu S4C

Un oedd yn aelod o Lywodraeth Geidwadol yn y cyfnod yn arwain at sefydlu sianel Gymraeg oedd Yr Arglwydd Wyn Roberts o Gonwy.

Bu Nia Thomas yn trafod arwyddocâd rôl Gwynfor Evans yn sefydlu'r sianel a sylwadau'r Arglwydd Dafydd Elis Thomas ynglŷn ag ymprydio gyda fo.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan