Effaith fferm wynt ar ardal hardd?

Mae 'na bryder mawr yn ardal y Felinheli y bydd cynllun i gludo trydan rhwng Gogledd Môn a Phentir yn difwyno ardal arbennig o hardd, yn ogystal ag amharu ar dai cyfagos.

Bydd angen i'r fferm wynt newydd, Celtic Array, oddi ar arfordir Môn a'r Wylfa B arfaethedig, gysylltu â'r grid cenedlaethol, a dyw'r rhwydwaith presennol ddim yn ddigonol.

Fe allai'r cynllun gostio hyd at £2.5 biliwn - yn dibynnu ar y llwybr gaiff ei ddewis.

Adroddiad Alun Rhys.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan