Y Cymry yng nghanol storm America

Mae o leiaf 13 o bobl wedi marw ar ôl i un o'r stormydd mwya' erioed daro America a difrodi rhan helaeth o arfordir y dwyrain.

Mae tua 5 miliwn o bobl heb drydan yn sgil y llifogydd a'r gwyntoedd cryfion.

Yn Efrog Newydd mae nifer o ffyrdd y ddinas a'r system drenau tanddaearol o dan ddŵr.

Yno hefyd mae nifer o Gymry yn byw a nifer ar eu gwyliau.

Adroddiad Siân Elin Dafydd.