Cyfnod ansicr i S4C gyda newid yn y dyll ariannu

Mae hi'n ddwy flynedd bellach ers un o'r cyfnodau mwyaf cythryblus yn hanes S4C.

Cyhoeddodd Llywodraeth San Steffan newid yn y ffordd y byddai S4C yn cael ei hariannu.

Arwel Ellis Owen oedd Prif Weithredwr dros dro S4C bryd hynny.

Dywedodd fod yna gwestiynau mawr ar y pryd a fyddai yna sianel deledu Gymraeg ar gael yn y dyfodol.

Garry Owen fu'n trafod ei atgofion o'r cyfnod dadleuol yma.