Chwe mis 'heriol' Ian Jones

Ar ddiwrnod penblwydd S4C yn 30 oed mae Prif Weithredwr y sianel wedi dweud wrth BBC Cymru fod angen i'r sianel "dorri mas o'r bocs yng nghornel y 'stafell".

Dywedodd Ian Jones bod rhaid i gynnyrch y sianel fod ar gael pryd bynnag a lle bynnag mae'r gynulleidfa am ei weld.

Yn ôl Ian Jones y flaenoriaeth yn ystod y blynyddoedd nesaf yw sicrhau gwasanaeth Cymraeg ar draws pob platfform sy'n cynnig adloniant a gwybodaeth.

Garry Owen fu'n holi Ian Jones gan ofyn iddo'n gyntaf faint o her fu'r cyfnod ers iddo ddechrau ei swydd.