Gweddnewid gorsaf

Mae gwaith gwerth £5 miliwn ar fin cychwyn i weddnewid gorsaf reilffordd Llandudno, gwelliannau sy'n cynnwys swyddfa docynnau, caffi, maes parcio priodol a llefydd ar gyfer bysus a thacsis.

Yn ôl gohebydd BBC Cymru Rhian Price, dyma'r orsaf gynta o nifer sy'n cael eu huwchraddio fel rhan o gynllun llwodraeth Cymru.