Dyfodol ariannol S4C a'r berthynas gyda'r BBC

Y flwyddyn nesa', fe fydd trefn gyllido newydd S4C yn dechrau, a hynny trwy law y BBC a'r drwydded deledu.

Ond sut fydd y berthynas yn datblygu rhwng y ddau sefydliad?

Gwenllïan Grigg fu'n holi'r Athro Elan Closs Stephens, Ymddiriedolwr Cenedlaethol y BBC dros Gymru ac aelod o awdurdod S4C - gan ofyn yn gynta' a oes modd iddi wneud y ddwy rol?

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan